Kleuren zoeken

Je kan ook op kleur zoeken. Sommige kleuren glas hebben meerdere kleur in zich.
De kleuren waarop je kun zoeken zijn: blauw, bruin, crème, geel, groen, grijs, neutraal, oranje, paars, rood, roze, transparant, wit, zwart.

You can also search by color. Some colors of glass have multiple colors in them.
The colors you can search for are: black, blue, brown, cream, gray, green, neutral, orange,, pink purple, red, transparent, white, yellow.

transparant, transparent wit, white creme, cream geel, yellow oranje, orange rood, red roze, pink paars, purple blauw, blue bruin, brown grijs, gray zwart, black neutraal, neutral